ต้องทำอย่างไรจึงจะเกิดความรัก ความสามัคคีในองค์กร ? - AntiClassroom

ต้องทำอย่างไรจึงจะเกิดความรัก ความสามัคคีในองค์กร ?

ไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรพนักจึงมีพฤติกรรมที่ขัดขากันเองอยู่หรือเปล่า ?

บ่อยครั้งคุณอาจจะเห็นว่าพนักงานทำงานแบบตัวใครตัวมัน หรือไม่ก็แสดงอารมณ์ที่ไม่เหมาะสมในที่ทำงาน ที่กระทบบรรยากาศในการทำงานภาพรวม

ต้องทำอย่างไรจึงจะเกิดความรัก ความสามัคคีในองค์กร ?

นี่อาจเป็นคำถามที่เจ้าของธุรกิจเคยถามตัวเอง แต่ก่อนจะไปถึงวิธีการ ในมุมของเจ้าของธุรกิจแล้ว เราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าคุณค่าหลัก (Core Value) ของเราคืออะไร เช่นความซื่อสัตย์ ความปลอดภัย

และพนักงานประเภทไหนบ้างที่จะเกื้อหนุนกับคุณค่าประเภทเดียวกันนี้ สามารถทำงานร่วมกันอย่างรักใคร่ ปรองดอง แม้จะเจอกับอุปสรรคและปัญหา แล้วเราจึงจะเริ่มมองออกว่าบางครั้งต้นเหตุของการขาดการให้ความร่วมมือกันในองค์กร อาจมาจากการที่เรามีพนักงานบางคนที่มีคุณลักษณะไม่สอดคล้องกับที่องค์กรให้คุณค่าก็เป็นได้

ทั้งนี้การที่เราจะมองทะลุได้ว่าคุณลักษณะที่แตกต่างกันมีอะไรบ้าง และแต่ละประเภทต้องบริหารอย่างไร จะต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงศาสตร์ของ Personality trails ที่มีความแม่นยำเสียก่อน

นอกจากนี้ตัวเราเองเคยสื่อสารถึงคุณค่าหลักนี้ออกไปสู่พนักงานไหม ข้อนี้สามารถเช็กง่าย ๆ ผ่านการสุ่มถามพนักงานในองค์กรของเรา และดูสามารถตอบกันได้หรือไม่ เพราะถ้าคุณค่าหลักนี้มีแต่ตัวเราเองที่รู้ อาจเป็นอีกหนึ่งเหตุผลของการวางตัวที่แลดูไม่เหมาะสมของพนักงานในสายตาเราก็ได้

อีกข้อคิดที่อยากแบ่งปันกัน คุณแดเนียล นักจิตวิทยาองค์กร และที่ปรึกษาธุรกิจ ได้กล่าวไว้ในเวิร์กชอป Interview Matrix รอบที่ผ่านมาว่า

“งานที่คนทำงานเห็นคุณค่าและความสำคัญของตัวเองในที่ทำงานนั้น ๆ ความเหนื่อยก็จะเป็นปัจจัยรอง เช่นคุณแม่บ้านที่คอยเช็ดทำความสะอาดพื้นในโรงพยาบาลให้สะอาดอยู่เสมอ สำหรับคุณแม่บ้านแล้ว เขาไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นคนทำความสะอาด แต่เป็นผู้ช่วยให้ทุกคนในโรงพยาบาลได้ทำงานในพื้นที่ที่มีความสะอาดและปลอดภัย”

เมื่อผู้คนชื่นชมงานของตนและคนที่ร่วมงานด้วย พวกเขาจะเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และระหว่างกัน สิ่งเหล่านี้เองหล่อหลอมให้พวกเขาอยู่กับองค์กรได้นานขึ้น

ดังนั้นเราอาจจะแก้ปัญหาการทำงานแบบตัวใครตัวมัน ด้วยการเริ่มกำหนด Core Value และทำการสื่อสารออกไปดู สิ่งสำคัญคือตัวเราเองจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีและชัดเจนของคุณค่าหลักนี้ เพื่อที่พนักงานจะได้สัมผัสและ Buy in ได้ 😊

ทำความรู้จัก Interview Matrix คือศาสตร์ที่สอนให้เราเข้าใจมนุษย์ และรู้วิธีในการมีความสัมพันธ์ที่ดี รวมถึงการทำงานกับคนรอบข้างที่มีคุณลักษณะแตกต่างกัน อ่านต่อ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *