Transformative Leadership - AntiClassroom

หลักสูตร Transformative Leadership รุ่นที่ 1

เหมาะกับ

ผู้บริหารระดับสูงที่เผชิญกับความท้าทายรายวัน ต้องการรักษาระดับสภาวะจิตให้อยู่ในสภาวะที่พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงอันฉับไว และสามารถสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เอื้อต่อการเติบโตของตัวเอง ทีมงาน ได้อย่างเสมอต้นเสมอปลาย

สอนโดย

คุณ Daniel Patrick Maddox นักจิตวิทยาองค์กรและที่ปรึกษาธุรกิจ ผู้มีประสบการณ์ตรงในการให้ความช่วยเหลือผู้บริหารระดับ Upper Management กลุ่ม MNC (Multinational Company) มากว่า 22 ปี

วัตถุประสงค์ 

ช่วยเหลือผู้บริหารระดับสูงในการบรรลุเป้าหมายส่วนตัวด้านการงาน ความสัมพันธ์ การพัฒนาตัวเอง รวมถึงบำบัด บริหารจัดการความเครียด เพื่อให้ผู้บริหารสามารถ

  • เข้าใจกลไกระบบประสาท และพฤติกรรมทางชีวภาพของผู้นำ
  • รู้จักเครื่องมือเสริมสร้างภาวะผู้นำ (เบื้องต้น)
  • ปรับ Mindset โดยการใช้ศาสตร์จิตวิทยา (ที่เหมาะสมต่อผู้เข้าร่วมอบรม)
  • เข้าใจเหตุของปมและรู้จักวิธีในการ “ปล่อยวาง” ในสิ่งที่ไม่เอื้อต่อการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพ
  • การวางเป้าหมายให้ตนเองและเพื่อนร่วมทีมด้วยหลักจิตวิทยา
  • รู้จักชั้นเชิงในการสื่อสาร และสิ่งที่ไม่ควรพูด ที่ผู้นำส่วนใหญ่มักพลาดพูดกัน

รวมถึงมีส่วนร่วมผ่านบทสนทนาอันลงลึกในมิติอื่น ๆ ที่ Personalized ตามความต้องการของผู้ร่วมอบรม

รับจำนวน 

ไม่เกิน 6 ท่าน

มีการลงนามสัญญา NDA (Non-disclosure Agreement) ก่อนเข้าร่วมการอบรม / บำบัด ในการไม่นำข้อมูลไปเผยแพร่แก่บุคคลที่ 3 และไม่นำไปใช้ในเชิงโฆษณาทุกประเภท เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของทุกท่าน

เงื่อนไขการเข้าร่วมอบรม

1. รู้สึกว่าชีวิตดีได้กว่านี้

2. พร้อมที่จะพยายามพูดและสื่อสารด้วยความสัตย์จริงที่สุด

3. พร้อมที่จะมีการเปลี่ยนแปลง

(เงื่อนไขทั้ง 3 ข้อคือนัยสำคัญของการบำบัด ต้องมีครบ หากปราศจากข้อหนึ่งข้อใด ย่อมไม่มีอะไรในโลกช่วยเหลือท่านได้)

ตารางการอบรมทั้ง 6 ครั้ง (ม.ค. – มิ.ย. 66)

ครั้งที่ 1: อังคารที่ 31 ม.ค. 66

ครั้งที่ 2: อังคารที่ 28 ก.พ. 66

ครั้งที่ 3: ศุกร์ที่ 31 มี.ค. 66

ครั้งที่ 4: อาทิตย์ที่ 30 เม.ย. 66

ครั้งที่ 5: พุธที่ 31 พ.ค. 66

ครั้งที่ 6: ศุกร์ที่ 30 มิ.ย. 66

เวลา

10:00 – 18:00 น.

สถานที่ 

ห้องประชุมชั้น 20 อาคาร UBC II สุขุมวิท 33

คำถามที่พบบ่อย

(ขอบคุณคำถามดี ๆ จากผู้ที่สนใจเข้าร่วม Transformative Leadership ทุกท่าน)

1. หลักสูตร Transformative Leadership ต่างจากหลักสูตร Anatomy of Leadership อย่างไร ?

ข้อแตกต่างระหว่าง  2  หลักสูตร

จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 

หลักสูตร Anatomy of Leadership มีจำนวนผู้ร่วมอบรมไม่เกิน 10 ท่าน

หลักสูตร Transformative Leadership มีจำนวนผู้ร่วมอบรมไม่เกิน 6 ท่าน 

ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม

หลักสูตร Anatomy of Leadership เป็นหลักสูตรระยะสั้น ใช้เวลาในการอบรมทั้งหมด 2 วัน (วันเว้นวัน)

หลักสูตร Transformative Leadership เป็นหลักสูตรต่อเนื่อง ใช้เวลาในการอบรมทั้งหมด 6 เดือน (เดือนละ 1 วัน) 

ความ Personalized

หลักสูตร Anatomy of Leadership จะเป็นการแนะนำชุดเครื่องมือ / ศาสตร์ทางจิตวิทยา แก่ผู้บริหารในการนำไปปรับใช้ด้วยตนเอง 

หลักสูตร Transformative Leadership จะเป็นการช่วยเหลือผู้บริหาร ด้วยชุดเครื่องมือ /ศาสตร์จิตวิทยา ที่มีความหลากหลาย ผสมผสาน ที่เหมาะสมกับ อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากปมหรือวิธีการคิด ของผู้ร่วมอบรมแต่ละท่านอย่างเฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น (Personalized) เปรียบเปรยให้เห็นภาพชัดขึ้น

หลักสูตร Anatomy of Leadership เปรียบเสมือนการเลือกซื้อบ้านจัดสรร ที่สถาปนิกได้มีการออกแบบบ้านให้ผู้อยู่อาศัยเลือกตามความต้องการ จากตัวเลือกที่มี

หลักสูตร Transformative Leadership เปรียบเสมือนการทำงานร่วมกับสถาปนิก ในการออกแบบบ้านที่ตรงตามความต้องการของผู้อยู่อาศัยมากยิ่งขึ้น

2. หลักสูตร Transformative Leadership เน้นด้านจิตวิทยาหรือวิชาการ

หลักสูตร Transformative Leadership คือหลักสูตรจิตวิทยา การบริหารจัดการ ที่มีหลักวิชาการอยู่เบื้องหลังหลักจิตวิทยา ครอบคลุม 4 มิติ ได้แก่การงาน ตัวตน สุขภาพ ความสัมพันธ์ สามารถอธิบายได้ในทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นเหตุเป็นผล และมีผลการวิจัยที่ได้มาตรฐานรองรับ

3. การเข้าร่วมหลักสูตร Transformative Leadership แตกต่างจากการเข้าพบจิตแพทย์อย่างไร 

การเข้าพบจิตแพทย์ การรักษาจะมุ่งเน้นไปที่การทำงานของสมอง(Hardware) ในขณะที่การเข้าพบกับนักจิตวิทยา นักจิตวิทยาจะโฟกัสการแก้ไขไปที่ Content ต่าง ๆ ที่อยู่ในสมอง(Software)

สำหรับผู้สนใจร่วมอบรม Transformative Leadership ที่เผชิญความรู้สึกเครียด กดดัน รู้สึกเก็บกด ท้อแท้ Burnout อันเกิดจากความรับผิดชอบ ความคาดหวังที่สูงขึ้นตาม ตำแหน่ง / บทบาท ที่เปลี่ยนไป คุณ Daniel นักจิตวิทยาองค์กรที่เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการความเครียด(Content ในสมอง) จะช่วยผู้ร่วมอบรมวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา ด้วยศาสตร์จิตวิทยาได้อย่างที่ตรงจุด ประเด็น สอดคล้องกับแต่ละบุคคล เพื่อให้ผู้บริหารสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาได้จริง และมีอาการที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยปราศจากการทานยา

4. มี  Modules ของเนื้อหาให้ดูหรือไม่ 

หลักสูตร Transformative Leadership มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นการช่วยเหลือผู้บริหารแบบ Personalized การมี Modules ที่กำหนดขอบเขตของเนื้อหาไม่ตอบโจทย์ผู้ร่วมอบรมที่ต้องการชุดเครื่องมือทางจิตวิทยาที่แตกต่างกัน

และเนื่องจากคุณ Daniel เป็นผู้มีความรู้ที่กว้างและลึก หลาย ๆ ท่านที่เคยอบรมกับคุณ Daniel มักจะแซวกันเรื่องที่คุณ Daniel สอนเลยเวลา เพราะเมื่อมีคำถามจากผู้ร่วมอบรม คุณ Daniel มีการขยายความออกจาก Modules เพื่อลงลึกในประเด็นที่ผู้ร่วมอบรมหยิบยกขึ้นมา (เป็นการเสียสละโครงสร้างเพื่อตอบคำถาม)

ดังนั้นสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการอบรมที่มีเนื้อหาโครงสร้างตาม Modules ทุกประการ หลักสูตร Transformative Leadership นี้อาจไม่เหมาะกับท่าน

[*การไม่ยึดติดกับ Modules เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการให้เหมาะสมของแต่ละบุคคล คือรูปแบบการทำงานเดียวกันที่ทางคุณ Daniel ใช้ในการช่วยเหลือผู้บริหารระดับ Upper management กลุ่ม MNC(Multinational Company)]

แจ้งความลงทะเบียน

ผู้ประสงค์เข้าร่วมอบรมสามารถแจ้งความประสงค์ได้ผ่านแบบฟอร์ม 

>> Register<<

ทาง AntiClassroom  จะแจ้งผลการลงทะเบียนให้ผู้ประสงค์ร่วมอบรมทุกท่านทราบ ผ่านอีเมลที่ท่านระบุไว้ในแบบฟอร์ม  

สอบถามเพิ่มเติม

 

The cave you fear to enter holds the treasure you seek.

Joseph Campbell