อะไรจะเกิดขึ้น หากองค์กรของคุณมีหัวหน้างานแบบ Google ? - AntiClassroom

อะไรจะเกิดขึ้น หากองค์กรของคุณมีหัวหน้างานแบบ Google ?

อย่างที่เราทราบกันดีว่า Google เป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงในด้านการบริหารจัดการที่ไม่เหมือนใคร รูปแบบการบริหารคนของ Google สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม การใช้ความคิดสร้างสรรค์ และความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรในหมู่พนักงาน หัวหน้างานของ Google เองก็ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นบุคคลทำงานที่ประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพสูงในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

แน่นอนว่า ไม่ใช่ทุกองค์กรควรพยายามเลียนแบบสไตล์การบริหารของ Google เพราะมันไม่เหมาะสมสำหรับทุกอุตสาหกรรมหรือบางจังหวะของการเติบโตของแต่ละองค์กร 

แต่ลองคิดดูว่าถ้าในองค์กรของคุณ มีหัวหน้างานที่มีคุณสมบัติแบบเดียวกันกับหัวหน้างานของ Google เดินอยู่ตัวเป็น ๆ จะมีประโยชน์ในแง่มุมใดบ้าง ในบทความนี้เราจะยกตัวอย่างคุณสมบัติอันโดดเด่นบางประการของคุณหน้างาน Google ที่เชื่อว่าสามารถปรับใช้ได้กับองค์กรทั่วไปได้ในทุก ๆ State ของการเติบโตมาแบ่งปันกัน

การฟังและจับประเด็นที่ถูกต้อง

ลักษณะสำคัญอย่างหนึ่งของหัวหน้างานแบบ Google คือการตั้งใจรับฟังและการจับประเด็น 2 สิ่งนี้ต้องมาควบคู่กัน ท่าทีที่เปิดรับฟังของหัวหน้างาน ช่วยกระตุ้นให้พนักงานอยากที่จะแบ่งปันไอเดียต่าง ๆ หรือบอกเล่าถึงปัญหาได้อย่างผ่อนคลายและเปิดเผยมากยิ่งขึ้น 

ในขณะเดียวกัน ความสามารถในการจับประเด็นที่ถูกต้อง เพื่อที่จะส่งมอบ Solution หรือ Feedback ที่พนักงานต้องการอย่างตรงจุด ตรงประเด็น 

ซึ่งคุณลักษณะนี้สามารถช่วยเลี่ยงปัญหาเช่น การมอบหมายงานอย่างหนึ่ง แต่ได้อีกอย่างหนึ่ง เพราะหัวหน้างานและพนักงานมีความเข้าใจที่ตรงกัน และความสามารถในการจับประเด็นที่ถูกต้องนี้ยังรวมไปถึงการสังเกตเห็นนัยยที่ซ่อนเร้นจากรูปแบบของการสื่อสารบางอย่างที่พนักงานอาจจะไม่รู้ตัวว่าแสดงออกมา(สามารถเป็นได้ทั้งในแง่ดีและแง่ร้าย) แล้วตั้งรับได้อย่างทันท่วงทีได้

บริหารคนที่มีความแตกต่าง

หัวหน้างานของ Google ขึ้นชื่อว่ามีความสามารถในการบริหารพนักงานที่มีความหลากหลายทั้งเชื้อชาติ อายุ ระดับการศึกษา ความเชื่อ และ Background ที่แตกต่างกัน  และแม้ว่าองค์กรของคุณในขณะนี้อาจจะยังมีความหลากหลายของพนักงานไม่มากนัก แต่อย่าลืมว่าเราอยู่ในยุคที่สังคมมีเปิดกว้างมากที่สุด เปลี่ยนแปลงเร็วที่สุด รวมถึงอีกเพียงไม่กี่ปีที่องค์กรจะเต็มไปด้วยพนักงานกลุ่ม Digital Native หรือ Gen Z มีความหลากหลายในการแสดงออกทางมุมมองความคิด และค่านิยมต่าง ๆ ไหนจะลักษณะของรูปแบบอาชีพใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ที่ยังระบุไม่ได้ในขณะนี้ ดังนั้นความท้าทายในการบริหารคนจะมีมิติที่สลับซับซ้อนมากกว่าในอดีต

หัวหน้างานที่สามารถบริหารทีมงานที่มีความหลากหลายได้เป็นอย่างดี คือหัวหน้างานที่มองความหลากหลายเป็นคุณประโยชน์กับองค์กร และกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมที่ตอบโจทย์เพื่อให้พนักงานแต่ละคนได้ตระหนักเห็นความสำคัญในการมีอยู่ของตนเอง รวมถึงชื่นชมมุมมองและประสบการณ์ที่หลากหลายของเพื่อนร่วมงาน

กระตุ้นให้เกิดการใช้ความคิดสร้างสรรค์

ความที่ Google คือบริษัทที่เกิดขึ้นและเติบโตได้เร็วจากนวัตกรรมและไอเดียความคิดสร้างสรรค์ ที่มาจากการริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ และกระบวนการคิดค้น ทดลอง ในการผลิตชิ้นงานเช่น Google Maps, Google Translate, and Google Photos ที่ทำให้ได้เปรียบในการแข่งขัน จึงเป็นข้อได้เปรียบหากองค์กรหัวหน้างานที่สามารถสร้างสภาพแวดล้อมในการกระตุ้นให้สมาชิกในทีมคุ้นเคยกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์มาเพื่อแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อออกจากข้อจำกัดเดิม ๆ  

อย่างไรก็ตาม หัวหน้างานอาจไม่ใช่คนที่มีความคิดสร้างสรรค์โดยพื้นฐาน แต่เป็นคนที่สามารถตบไอเดียฟุ้ง ๆ ของทีมให้ไม่ออกทะเล ร่วมวางแผนและ Execute งานให้สำเร็จลุล่วงได้ 

สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน

เมื่อลองแกะสวัสดิการในรูปแบบออฟฟิศอันเลื่องชื่อของ Google ไม่ว่าจะเป็นด้านการออกแบบ การใช้สีสันโทนต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการทำงานรูปแบบต่าง ๆ การจัดเตรียมพื้นที่บาร์ และอาหารดี ๆ เพื่อรองท้องระหว่างวัน พื้นที่ในการพักสมองยืดเส้นยืดสายของพนักงาน Google แล้ว เราจะเห็นว่า Google ให้คุณค่าในการส่งเสริมสมดุลชีวิตที่ดี เพื่อสร้างผลลัพธ์ชั้นเลิศ

ดังนั้นสิ่งที่หัวหน้างานของคุณสามารถมีส่วนในการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีให้แก่พนักงานได้ แม้ว่าออฟฟิศของคุณจะมีการออกแบบที่แตกต่างกับ Google คือการสนับสนุนให้พนักงานมีสภาวะจิตใจและร่างกายให้เอื้อต่อการสร้างผลลัพธ์ เช่นการออกแบบตารางการทำงานที่เน้นความยืดหยุ่น การจัดเตรียมของว่างที่มีประโยชน์ให้พนักงานได้เข้าถึงได้ง่าย ๆ เมื่อรู้สึกหิว การจัดหาสวัสดิการอื่น ๆ ที่สามารถช่วยให้พนักงานสามารถรับผิดชอบชีวิตส่วนตัวของตัวเองได้ดีขึ้นเพื่อทำงานได้อย่างไม่ห่วงหน้าพะวงหลัง เป็นต้น

จะเห็นได้ว่ามีหัวหน้างานที่มีคุณสมบัติดังกล่าวแม้เพียง 1 คน จะสามารถช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กรได้มากมายเพียงใด การพัฒนาพนักงานที่ยอดเยี่ยมนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่การพัฒนาหัวหน้างานที่ยอดเยี่ยมนั้นท้าทายยิ่งกว่า ดังนั้นจงยกระดับการพัฒนาหัวหน้างานของคุณให้มีความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ อยู่เสมอ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *