ความท้าทาย เป้าหมาย ภาวะผู้นำในที่ทำงาน - AntiClassroom

ความท้าทาย เป้าหมาย ภาวะผู้นำในที่ทำงาน

ภาวะผู้นำในที่ทำงานคืออะไร ?

ถ้ามองแบบผิวเผินแล้ว เราอาจเข้าใจว่าตำแหน่ง CEO ที่อยู่ในตำแหน่งสูงสุดจะต้องเป็นผู้ที่มีภาวะผู้นำมากกว่าตำแหน่ง Supervisor หรือตำแหน่งอื่น ๆ ในองค์กร ซึ่งมันก็อาจจะถูกแต่ก็ไม่เสมอไป แต่การที่ใครจะมีภาวะผู้นำมากกว่าไม่ใช่ประเด็นสำคัญของบทความนี้

เพราะในสถานที่ที่เรียกว่าที่ทำงานนั้นประกอบด้วยผู้คนหลายประเภทที่มีหน้าที่รับผิดชอบในบทบาทของตัวเองและส่งมอบมันออกมาให้ดีที่สุด ดังนั้นไม่ว่าใครจะอยู่ในตำแหน่งลำดับชั้นไหนขององค์กร การที่ทุกคนถูกปลูกฝังมุมมองและวิธีการให้รู้จักรับมือกับความท้าทาย เพื่อก่อให้เกิดภาวะผู้นำจากภายในของแต่ละคน ย่อมเป็นประโยชน์กับเจ้าตัว และองค์กรมากกว่า

ในบทความนี้เราจะมาแบ่งปัน 3 ความท้าทายของผู้นำในที่ทำงาน ที่ผู้เข้าร่วมอบรมมักจะแบ่งปันและเมย์จะได้ยินอยู่บ่อย ๆ ในเวิร์กชอป และวิธีการที่ผู้นำสามารถใช้เพื่อรับมือกับความท้าทายเหล่านั้น

1 ความท้าทายในการสื่อสาร

การสื่อสารเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญมากในการผลักดันเป้าหมายต่าง ๆ ขององค์กรให้สำเร็จลุล่วง การสื่อสารให้เพื่อนร่วมงาน ได้เห็นภาพเข้าใจตรงกัน มาจากการพยายามขัดเกลาวิธีการสื่อสารของตัวเอง สื่อสารกับบุคคลที่มีลักษณะแตกต่างกันเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์เป็นสิ่งที่ดี และในทางเดียวกันมันก็ส่งผลกับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงานด้วย การร่วมลงมือลงแรงฟันฝ่าอุปสรรคไปด้วยกันไม่ได้อาศัยเพียงวาทศิลป์ แต่ยังมาจากสายสัมพันธ์ที่ดีก่อนหน้านี้ระหว่างทีม

ถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนพูดไม่เก่ง ไม่ค่อยมั่นใจเวลาที่ต้องออกความคิดเห็น อาจลองหาโอกาสในการฝึกฝนตัวเอง เช่นสมมุติว่ามีการประชุมกับทีมทุกวันพุธ คุณสามารถเริ่มจากการหัดเขียนสิ่งที่ตัวเองอยากนำเสนอในวาระการประชุมออกมาในกระดาษ และลองอ่านมันออกมา การเขียนและอ่านซ้ำ หัดปรับแต่งรูปประโยคจะช่วยให้ภาษาที่ใช้มีความสละสลวย น่าฟังยิ่งขึ้น เมื่อคุณมั่นใจในการสื่อสารของตัวเองมากขึ้นแล้ว อาจลองท้าทายตัวเองด้วยการลดการใช้คำที่ไม่จำเป็นออก ทำให้การสื่อสารมีความสั้น กระชับ และตรงประเด็นมากขึ้น (เป็นสิ่งที่คุณแดเนียล นักจิตวิทยาองค์กร และที่ปรึกษาธุรกิจเคยให้แนะนำกับเมย์ เมื่อต้องหัดนำเสนอสิ่งใหม่ ๆ)

2 การสร้างแรงบันดาลใจ

บ่อยครั้งที่บุคคลทำงานมักจะตกหลุมพรางของการต้องอาศัยแรงบันดาลใจในการลงมือทำสิ่งที่เชื่อว่ามีความหมายและยิ่งใหญ่ ในทางกลับกัน เราเชื่อว่าคุณควรเลือกทำสิ่งที่มีความหมายและยิ่งใหญ่โดยอาจจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป เพราะคุณเห็นว่าการกระทำนั้นเป็นสิ่งที่ดีกับชีวิตตัวเอง และการที่คุณหลีกเลี่ยง มีข้ออ้างในการไม่ลงมือทำ ส่งผลเสียต่อชีวิตของคุณได้มหาศาลอย่างไร(เป็นเนื้อหาโดยประมาณที่คุณแดเนียลเคยกล่าวไว้ในเวิร์กชอป Anatomy of Leadership)

ดังนั้นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ตัวเองหรือผู้อื่นในองค์กร จึงควรเป็นเครื่องมือรองที่เราใช้ในวันที่เรารู้สึกเหนื่อย หรือท้อแท้ โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักซึ่งก็คือเป้าหมายที่เราต้องการบรรลุ ในวันที่หนักหน่อย เราอาจเปลี่ยนโฟกัสจากการมองเป้าหมายระยะยาวมาสู่เป้าหมายระยะสั้น อย่างสิ่งที่ควรทำให้เสร็จในวันนี้ และใช้นึกถึงความสุขของคนที่เรารักเพื่อมาเป็นแรงบันดาลใจให้เราอดทนสู้ต่อ

3 การบริหารเวลาและทรัพยากร

แน่นอนว่าในมุมของการทำธุรกิจ เมื่อเราพูดถึงความท้าทายของการบริหารเวลาและทรัพยากรมันมักจะเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูงที่ต้องรับผิดชอบการเลือกจัดสรร ใช้จ่าย เวลาและทรัพยากร เพื่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กรมากที่สุด มันอาศัยทั้งความรู้ ความเข้าใจในธรรมชาติของธุรกิจที่กำลังทำอยู่ และความรู้ด้านทางการเงิน

แต่มันย่อมดีกว่า ถ้าทุกคนในองค์กรมีทักษะในการบริหารจัดการเวลาและทรัพยากร อย่างไรก็ตาม เช่นการเรียงลำดับความสำคัญของสิ่งต่าง ๆ การใช้เวลาว่างอย่างเป็นประโยชน์ที่ส่งผลต่อการเติบโตของตัวเอง แต่ทักษะทางดังกล่าวไม่อาจถูกใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหากตัวบุคคลทำงานเองยังไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน(ใช่ เป้าหมายอีกแล้ว) ดังนั้นเราจึงกล่าวได้ว่าสิ่งที่ท้าทายกว่าการบริหารจัดการเวลาและทรัพยากร ก็คือการที่ผู้นำทุกระดับปลูกฝังและสอนให้ทีมงานรู้จักตั้งเป้าหมายที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของพวกเขา

โดยสรุป เราจะเห็นว่าเมื่อกล่าวถึงความท้าทายของการเป็นผู้นำในที่ทำงาน เมื่อมองจากมุมมองของ AntiClassroom แล้ว เราต้องผนวกมันเข้าไปกับภาพที่ใหญ่กว่าซึ่งก็คือการมีเป้าหมาย เราถึงจะสามารถหยิบจับทุกสถานการณ์มาเป็นเครื่องมือ มองความท้าทายเป็นโอกาส และแข็งแกร่งพอที่จะเผชิญหน้ากับความเหนื่อย ความยากลำบากได้ และในหลาย ๆ ครั้งก็ต้องรู้จักผ่อนปรน วิ่งสั้นสลับกับวิ่งยาวบ้าง เพื่อรักษาระยะที่ดีในการเดินทางไปสู่เป้าหมาย 😊

สนใจเวิร์กชอปภาวะผู้นำของเรา ทักมาพูดคุยกันได้ที่ Line OA @anticlasssroom มี @ นำหน้า หรือกดที่นี่

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *