เวิร์กชอปทางจิตวิทยา
ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้เข้าถึงชุดความคิด
วิธีประมวลผล ของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ
ในชีวิต ว่าพวกเขารับมือกับเรื่องราวความท้าทายต่าง ๆ ในแต่ละช่วงชีวิตอย่างไร

“ไม่ใช่สิ่งเดียวกับที่เราได้ยินได้ฟังกันมา”

เวิร์กชอป Anatomy of Leadership เหมาะกับ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

\

เจ้าของธุรกิจ / ผู้บริหารระดับ C-Level ที่ต้องรับมือกับความท้าทายรายวัน

\

ผู้ที่ต้องรับมือกับความเครียดสูง รู้สึกท้อแท้ สิ้นหวัง

\

ผู้นำครอบครัว

\

บุคคลวัยทำงานที่ต้องการการก้าวหน้าโดยเร็ว

Offer Price: 16,500 บาท

เน้นการ Discussion แบ่งปันประสบการณ์ พูดคุยอย่างลงลึกระหว่างวิทยากรและผู้ร่วมอบรมให้เกิดความเข้าใจมากกว่าจดตาม Slide

เรียน 2 วัน

ตัวอย่างเนื้อหาและเวิร์กชอปบางส่วน

N

เข้าใจถึงที่มาและบุคลิกลักษณะของผู้ที่มี “ภาวะผู้นำ” ที่เกิดขึ้นจากระบบประสาท ไม่ใช่ตามตำแหน่งงาน

N

วิธีจัดบริหารจัดการลูกน้องที่เก่ง สร้างยอดขายให้องค์กรได้มาก แต่มักสร้างบรรยากาศที่ไม่ดีให้กับองค์กร

N

วิธีบริหารจัดการลูกน้องที่ไปไม่ถึง KPI แต่เป็นที่รักขององค์กร

N

วิธีคุยกับบุคคล 3 ประเภท เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ / ได้รับความร่วมมือในเรื่องส่วนตัว

N

Introvert เหมาะกับการขายสินค้าราคาสูงมากกว่า Extrovert

N

วิธีรับฟังและเจรจาต่อรอง ตามแบบฉบับ Professional negotiators ใช้ได้กับตัวเองและผู้อื่น

Influence of Social Media in Today’s Day and Age..

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

“…hands down the best sales strategy that I have every implemented.”

How you market your business changes the way it is perceived by the masses

Hassle-Free Money Back Guarantee

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip.

Ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

Velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis ullamco laboris nisi ut aliquip.

Excepteur Velit cillum esse dolore eu fugiat nulla pariatur. Sint occaecat cupidatat proident, sunt in culpa qui officia mollit anim id est laborum.

© Copyright 2021. All rights reserved  |  Privacy Policy  |  Terms & Conditions