จาก COVID-19 สู่ BRAND IMAGE - AntiClassroom

จาก COVID-19 สู่ BRAND IMAGE

Brand Identity คือสิ่งที่เจ้าของแบรนด์วาดฝันอยากให้เป็น

Brand Image สิ่งที่ลูกค้าสัมผัสจากประสบการณ์จริง

ไม่ว่า Brand Identity ที่คุณต้องการให้ลูกค้ารับรู้จะเป็นอะไร การสร้างความไว้วางใจถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุด และทุกๆพฤติกรรมของคนในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการตอบ Chat ของ Admin ตลอดจนมารยาทของ Product Consultant จะต้องสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันเพื่อผลักดัน Brand Identity ไปสู่ Brand Image

เชื่อว่าเราต่างพบเจอกันมาบ้าง กับข้อมูลที่แบรนด์สื่อสาร “ขัดแย้ง” กับประสบการณ์จริงที่เราได้รับ

ตัวอย่างชัดเจนในวันนี้ที่มีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 บางหน่วยงานก็สื่อสารออกมาให้ฟังดูราวกับว่าปัญหาไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร แต่ประสบการณ์จริงที่เราเห็นกันในที่สาธารณะ คือผู้คนที่ตื่นตระหนก มีความเครียดสูง และหาทางระบายออกทาง Social Media มากขึ้น

ในสถานการณ์นี้ สิ่งที่น่ากลัวกว่าข่าวร้ายคือข้อมูลที่ย้อนแยัง เพราะข่าวร้ายทำให้เราวางแผนเตรียมการรับมือได้ แต่ข้อมูลที่ย้อนแย้งทำให้เราสับสน นำไปสู่ความวิตกกังวลอย่างที่สุด

ถือโอกาสเรียนรู้ผ่านเหตุการณ์ COVID เพื่อตรวจตรา ป้องกัน รักษา Brand Image ของเรา อย่าลืมว่ายิ่งลูกค้าพบเจอความย้อนแย้งของแบรนด์มากเท่าไหร่ ความไว้วางใจของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์ยิ่งหมดลง และทุกอย่างจะออกมาลบทันที