How to การทำงานกับลูกน้อง Gen X - AntiClassroom

How to การทำงานกับลูกน้อง Gen X

“อยากได้ How to การทำงานกับลูกน้อง Gen X มากค่ะ ทำงานกับลูกน้องรุ่นคุณลุงคุณป้า มา 2-3 ปีแล้ว รู้สึกถูกข่มตลอด เข้าห้องประชุมทีไรรู้สึกเครียดมาก มอบหมายงานอะไรก็ไม่ค่อยได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรค่ะ”

เสียงบ่นบนระบายจากหัวหน้าวัย 30 ต้นๆ ที่รู้สึกเหนื่อยหน่ายและต้องการทางแก้เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในที่ทำงาน และดึงศักยภาพลูกน้องออกมาถึงขีดสุด

ไม่ง่ายเลยที่จะได้รับความยอมรับจากลูกน้องที่เต็มไปด้ยประสบการณ์และวัยวุฒิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเราเด็กที่สุดในทีม 😞

แต่..

#อย่าพึ่งถอดใจง่ายๆ

Anticlassroom ขอหยิบยก Tip ดีๆ จากเวิร์กชอป Internal Leadership ถึงขั้นตอนต่างๆที่หัวหน้าสามารถใช้สื่อสารกับลูกน้อง ที่ส่งผลต่อความเคารพที่สูงขึ้น และเป็นการดึงศักยภาพของลูกน้องออกมาได้อย่างเต็มที่ (สามารถนำไปใช้ได้กับลูกน้องทุก Gen) 🙂

มีด้วยกัน 4 ขั้นตอนดังนี้

1 พูดคุยกับลูกน้องถึงเป้าหมาย เช่นยอดขาย, การขยายตลาด

2 สอบถามลูกน้องว่า เพื่อบรรลุถึงเป้าหมาย ตอนนี้ได้ทำอะไรไปแล้วบ้าง และพบเจอข้อจำกัดอะไรบ้าง

3 ให้ลูกน้องลองคิด Solution ต่างๆด้วยตัวเอง จุดนี้สำคัญมากเพราะเมื่อลูกน้องได้คิด และซื้อไอเดียของตัวเอง จะก่อให้เกิด Sense of owenership ในตัวของลูกน้องขึ้นมาทันที

ถ้าพบว่า Solution ที่ลูกน้องคิดออกมายังไม่รัดกุม หรือขาดบางสิ่ง หัวหน้าก็สามารถช่วยเสริมในจุดนี้ได้ แต่ไม่ยัดเยียด

4 ให้ลูกน้องเลือก Solution ที่น่าจะลองนำมาใช้มากที่สุด (สามารถเป็น Solution ที่มาจากฝั่งลูกน้อง, หัวหน้า หรือเป็นการผสมผสานจากทั้ง 2 ฝ่าย)

หลังจากได้ข้อสรุป ถามลูกน้องต่อว่ายังเหลือข้อกังวลอะไรไหม หากลูกน้องเลือกไม่ถูก เราก็ค่อยๆถามต่อ เมื่อเจอปมที่ลูกน้องยังติดขัดอยู่ก็ช่วยแก้ไข

#ข้อสังเกต บ่อยครั้งหัวหน้านึก Solution ได้ไม่ดีเท่าลูกน้อง เพราะลูกน้องคือผู้ที่อยู่หน้างานนั่นเอง

ในทางกลับกัน ถ้าลูกน้องนึก Solution ไม่ออก ก็จะรู้ว่ายังมีหัวหน้าที่พร้อมรับฟัง และช่วยคิด ลูกน้องจะลูกสึกว่า หัวหน้าเปิดรับฟังเขาอย่างแท้จริง และพึ่งพาได้ ความเคารพ และความร่วมมือจากลูกน้องก็จะตามมา 😊

ใครนำไปปรับใช้แล้วเป็นอย่างไร เล่าสู่กันฟังด้วย

ขอเป็นอีกกำลังใจให้กับคนทำงานทุกคน