การบริหารจัดการคน - AntiClassroom

การบริหารจัดการคน

ANATOMY OF LEADERSHIP

หลายครั้งที่เราใช้มันโดยไม่รู้ตัว และนั่นเป็นเหตุผลทำให้เรามีสิ่งดีๆในปัจจุบัน แต่เพราะเรายังไม่เข้าใจถึงวิธีการใช้มันอย่างถ่องแท้ จึงทำให้หลายอย่างดีๆที่เรามีนั้นไม่ยั่งยืน และยังคงพบปัญหาเรื้อรังที่แก้ไม่ตก ทั้งในเรื่องงานและความสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็น

INTERVIEW MATRIX

จบทุกปัญหาเรื่องคน บอกลาการติดตามงานอันน่าหน่ายเหนื่อย ด้วยInterview Matrix เครื่องมือในการคัดกรองคน และมอบหมายงานได้สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติ แม่นยำสูง เขียนหลักสูตรและสอนโดย คุณ Daniel Patrick Maddox (แดเนียล แพทริก แมดดอกซ์) นักจิตวิทยาองค์กร และที่ปรึกษาธุรกิจที่มีประสบการณ์ในการช่วยเหลือกลุ่มบริษัท MNC (Multinational Corporation) ในการคัดกรองและบริหารทรัพยากรมนุษย์มากว่า 21 ปี

LEADERSHIP IN PRACTICE

จบทุกปัญหาเรื่องคน บอกลาการติดตามงานอันน่าหน่ายเหนื่อย ด้วยInterview Matrix เครื่องมือในการคัดกรองคน และมอบหมายงานได้สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติ แม่นยำสูง เขียนหลักสูตรและสอนโดย คุณ Daniel Patrick Maddox (แดเนียล แพทริก แมดดอกซ์) นักจิตวิทยาองค์กร และที่ปรึกษาธุรกิจที่มีประสบการณ์ในการช่วยเหลือกลุ่มบริษัท MNC (Multinational Corporation) ในการคัดกรองและบริหารทรัพยากรมนุษย์มากว่า 21 ปี