ผู้สมัครที่มีทักษะตรงตามความต้องการขององค์กรมากที่สุด ไม่ใช่ผู้ที่เหมาะสมกับองค์กรเสมอไป

เจ้าของธุรกิจอาจเลือกผู้สมัครที่ ดู ตอบโจทย์องค์กรมากที่สุดในเบื้องต้น แต่พบว่าผู้สมัครไม่ตอบโจทย์เมื่อได้ร่วมงานจริง ไม่ว่าจะเป็นในด้านผลลัพธ์ หรือความสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร หลายบริษัทมีปัญหาภายใน และแบกรับค่าใช้จ่ายในส่วนของพนักงานที่ไม่ใช่

Interview Matrix มีวัตถุประสงค์ในการให้เครื่องมือทางจิตวิทยาที่แม่นยำ และเชื่อถือได้แก่ผู้บริหารระดับสูง ในการคัดกรองคน รวมถึงแจกจ่ายงานให้เหมาะสมตามความถนัด ซึ่งไม่เพียงแต่จะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีในการทำงานระหว่างหัวหน้า, ลูกน้อง ทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสให้ธุรกิจของเติบโตได้เร็วกว่าคู่แข่งอีกด้วย

ปัญหาที่เจ้าของธุรกิจพบเจอในการคัดกรองคน

 • ไม่สามารถซื้อใจผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบตามที่ต้องการได้
 • ตั้งใจคัดกรองผู้สมัครอย่างถี่ถ้วน แต่สุดท้ายพบว่าได้บุคคลที่ไม่ตอบโจทย์
 • ประเมินจุดแข็ง จุดอ่อนที่แท้จริงของพนักงานในองค์กรได้ไม่ชัดเจนเท่าที่ควร
 • ไม่เข้าใจแรงจูงใจที่ขับเคลื่อนการทำงานของพนักงาน ส่งผลให้ไม่สามารถดึงศักยภาพในตัวพนักงานออกมาได้ถึงขีดสุด
 • พบเจอการ Turnover ของพนักงานสูง อยู่ในสถานะต้องสอนงานใหม่ไม่จบสิ้น
 • ไม่สามารถรักษาอัจฉริยะในองค์กรได้ เกิดปัญหาสมองไหล

AntiClassroom ได้ทำงานร่วมกับคุณ Daniel Patrick Maddox นักจิตวิทยาองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวางกลยุทธ์ในการพัฒนาธุรกิจ และทำงานอย่างใกล้ชิดกับกลุ่มลูกค้าผู้บริหารระดับสูงในการปฏิรูปองค์กรให้เร็วที่สุดโดยเกิดแรงเสียดทานน้อยที่สุด

คุณ Daniel ได้ออกแบบเวิร์กชอป Interview Matrix ศาสตร์การคัดกรองคน ด้วยวิธีอันหลากหลายทางจิตวิทยาที่นอกเหนือการใช้คำถามสัมภาษณ์ ที่ช่วยให้คุณสามารถพิสูจน์ได้ถึง ‘ธรรมชาติ’ ของตัวผู้สมัครว่ามีความเหมาะสมอย่างแท้จริงกับตำแหน่งที่องค์กรต้องการหรือไม่ พร้อมเครื่องมือในการบริหารพนักงานในปัจจุบันให้ทำงานได้สำเร็จลุล่วง

สิ่งที่เจ้าของธุรกิจ / HR จะได้รับ

 • วิธีซื้อใจผู้สมัครที่ใช่
 • รู้แรงจูงใจที่ขับเคลื่อนในการทำงานของตัวผู้สมัคร/พนักงาน และดึงศักยภาพของพนักงานออกมาได้เต็มที่
 • รู้และเข้าถึงทรัพยากรที่ผู้สมัคร/พนักงานมี
  วิธีประเมินความถนัดของพนักงานที่เฉียบคม เพื่อแจกจ่ายงานและได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ
 • รู้จักพนักงาน 9 ประเภทที่องค์กรขาดไม่ได้เพื่อ Executive แผนการตลาดให้สำเร็จลุล่วง
 • สามารถรักษาอัจฉริยะขององค์กร
 • สามารถออกแบบวัฒนธรรมขององค์กรให้เหมาะสมกับเป้าหมายของบริษัท และสถานการณ์ธุรกิจของโลก

Interview Matrix มีชุดเครื่องมือทางจิตวิทยาที่เจ้าของธุรกิจ และผู้สมัครสามารถใช้ในการค้นหาบุคคลที่ตอบโจทย์องค์กร หรือองค์กรที่เหมาะสมกับตัวเองได้ ดังนั้นในมุมของผู้สมัครเองก็สามารถลงเข้าร่วมเวิร์กชอป Interview Matrix ได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่กำลังมองหางานใหม่ หรือผู้ที่กำลังออกแบบกลยุทธ์ในการพิชิตตำแหน่งที่ต้องการ แม้ไม่มีประสบการณ์มาก่อน

เพราะกว่า 80% ของผู้สมัครไม่รู้วิธีคัดเลือกบริษัทที่เหมาะสมกับตนเอง ผู้สมัครส่วนใหญ่อาจมองหาบริษัทที่ได้รับการยอมรับว่ามั่นคง มีชื่อเสียง แต่บ่อยครั้งที่พบว่าบริษัทยิ่งมีชื่อเสียงเท่าไหร่ ความมั่นคงของพนักงานก็ยิ่งน้อยลงเท่านั้น เนื่องจากมีคนพร้อมเข้ามาแทนที่ได้ตลอดเวลา

สิ่งที่ผู้สมัคร / นักศึกษาจบใหม่ จะได้รับ

 • วิธีที่องค์กรชั้นนำใช้ในการคัดกรองคน
 • วิธีคัดเลือกบริษัทที่สอดคล้องกับตัวตนและสิ่งที่คุณให้ค่า
 • Mindset ของพนักงานดีเด่น ในการย่นระยะเวลาให้เติบโตแบบก้าวกระโดด
 • ก้าวข้ามจาก Cost ต้นทุนของพนักงานที่บริษัทต้องแบกรับ ไปสู่ Talent ที่ช่วยให้องค์กรเติบใหญ่ ผ่านพ้นวิกฤต
 • คำถามสัมภาษณ์งาน 4 ประเภทที่ทุกบริษัทบนโลกใช้สัมภาษณ์ และวิธีตอบคำถามที่ไม่ใช่การท่องจำ
 • วิธีนำเสนอจุดอ่อนเป็นจุดแข็งได้ แม้จะเป็นนักศึกษาจบใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์ก็ตาม

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 27 พ.ค. 65

เวลา 10:00 – 19:00 น.

สถานที่ โรงแรม Viva Garden ใกล้ BTS บางจาก

รับจำนวน 20 ท่าน

จัดแบบเว้นระยะห่าง ในห้องประชุมขนาดใหญ่(ที่ปกติรองรับคนได้สูงสุด 60 ที่นั่ง)

• ผู้ร่วมเวิร์กชอปตรวจ ATK  ก่อนร่วมงาน
• ผู้ร่วมเวิร์กชอปสวมหน้ากาก
• มีการวัดอุณหภูมิก่อนเข้างาน
• มีเจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่าง

ค่าลงทะเบียน

สำหรับท่านที่แจ้งความประสงค์ลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 19 พ.ค. 65 จะได้สิทธิลงทะเบียนในราคา 7,500.-  จากราคาปกติ 9,500.-

Talent Acquisition ไม่ว่าทางองค์กร จะเปิดรับสมัครตำแหน่งงานเพียง 1 หรือ 1,000 ตำแหน่ง บุคคลที่คุณเลือกจะกลายเป็น Human asset ที่เหมาะสมกับองค์กรของคุณอย่างที่สุด

ลงทะเบียนได้ทาง

Line @anticlassroom มี @ นำหน้า หรือกด

คำถามที่พบบ่อย

Interview Matrix หรือศาสตร์การคัดกรองคน (Talent Acquisition) แบบจิตวิทยาองค์กรชั้นนำสามารถใช้ได้กับองค์กรทุกขนาดหรือไม่ ?

สามารถใช้ได้กับองค์กรทุกขนาด ทุกช่วงการเติบโตขององค์กร

Interview Matrix แตกต่างจากวิธีที่ผู้เชี่ยวชาญในการจัดหางานใช้คัดกรองคนที่อย่างไร ?

หลักสูตรนี้ถูกเขียนขึ้นมาจากคุณ Daniel Patrick Maddox ซึ่งเป็นนักจิตวิทยาองค์กร ผ่านการใช้คัดกรองคนให้บริษัทคู่ค้าในระดับสากล หลากวัฒนธรรมองค์กร แตกต่างกับข้อมูลเกี่ยวกับการคัดกรองคนที่แพร่หลายในตลาดขณะนี้ส่วนมากที่ยังอิงกับวุฒิการศึกษา และคำตอบสัมภาษณ์ในรูปแบบคล้ายๆกันที่ผู้สมัครสามารถท่องจำมาตอบได้ ซึ่งช่วยคัดกรองผู้สมัครงานได้ในระดับทั่วไป 

แต่การสัมภาษณ์เชิงจิตวิทยาของ Interview Matrix จะมีวิธีอันหลากหลายที่นอกเหนือการใช้คำถามสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสามารถพิสูจน์ได้ถึง ‘ธรรมชาติ’ ของตัวบุคคลผู้นั้นอย่างแท้จริงว่าเหมาะสมกับตำแหน่งที่องค์กรต้องการอยู่หรือไม่

Pin It on Pinterest

Shares