เทรนพนักงานให้มี Service minded ได้อย่างไร ? – AntiClassroom

เทรนพนักงานให้มี Service minded ได้อย่างไร ?

มีเจ้าของธุรกิจฝากข้อสอบถามเกี่ยวกับพนักงานกับทางคุณ Daniel อยู่บ่อยๆ 1 ในคำถามที่ยอดฮิตที่ถามเข้ามาเหมือนๆกันคือ จะเทรนให้คนมี  Service minded ได้ยังไง ?

เราต่างก็รู้กันดีว่าพนักงานที่มี Service minded 1 คน สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าบริการมากแค่ไหน

คำตอบของทางคุณ Daniel นักจิตวิทยาองค์กร คือต้องเริ่มตั้งแต่การคัดคนที่มีความ Service minded อยู่แล้วเข้ามาตั้งแต่ต้น เพราะถ้าไม่ใช่ เทรนดีแค่ไหนมันก็ฝืนธรรมชาติคนไม่ได้

ในมุมของผู้ประกอบการ / HR เราจะรู้ได้อย่างไรว่าผู้ที่มี Service minded โดยเนื้อแท้แล้วเป็นอย่างไร ?

คุณ Daniel ได้ให้ข้อสังเกตคุณลักษณะของพวกเขาดังนี้

  • มีความถ่อมตน
  • ไม่ชอบการปะทะ
  • ชอบการทำงานร่วมกับผู้อื่น
  • มีความสุขในกิจกรรมที่ได้ทำเพื่อผู้อื่น เพื่อสังคม เช่นการไปวัด การทำบุญ
  • รักสัตว์
  • เห็นอกเห็นใจผู้อื่น
  • ไว้ใจผู้อื่น(ค่อนข้างง่าย)
  • เชื่อมั่นในความดีงามของมนุษย์

เมื่อรู้แล้ว เราก็สามารถออกแบบชุดคำถามสัมภาษณ์ ที่สอดคล้องกับตำแหน่งงาน หรือเหตุการณ์ที่เอื้อต่อการสังเกตพฤติกรรมของผู้สมัครว่าเป็นผู้ที่มี Service minded อยู่แล้วตามธรรมชาติหรือไม่

แต่มีข้อควรระวัง สิ่งที่นายจ้างต้องพบเจอเมื่อรับบุคคลที่มี Service minded เข้ามาร่วมทีม คือเมื่อเกิดปัญหาในการทำงาน พวกเขาจะไม่ค่อยกล้าสื่อสารตรงกับเจ้านาย (บางอย่างก็เป็นข้อมูลสำคัญ ที่สามารถแก้ไขได้) เพราะธรรมชาติของพวกเขาจะไม่ถนัดในการอธิบายถึงสิ่งที่เกิดแรงเสียดทาน และมักจะเก็บความรู้สึกไม่พอใจไว้กับตัวคนเดียว

ในมุมของหัวหน้า คุณต้องทำอย่างไร ในการดูแลรักษาพวกเขา ?

รวมถึงการบริหารพนักงาน 9 ประเภท ที่องค์กรขาดไม่ได้เพื่อ Executive แผนการตลาดให้สำเร็จลุล่วง

พบกันในเวิร์กชอป Interview Matrix