อำนาจ VS อิทธิพล – AntiClassroom

อำนาจ VS อิทธิพล

เราอาจเคยเห็นกันจากในหนัง และหนังสือพัฒนาตัวเองกับแนวคิดที่ว่าภาพลักษณ์ที่สื่อถึงพลังอำนาจคือสิ่งจำเป็นสำหรับความสำเร็จ

คือเราต้องดูเท่ ดูดุ ดูเหนือกว่า

แต่ความจริงของโลกขัดแย้งกับหนัง

การปรากฏตัวในลักษณะที่ให้ผู้อื่นรู้ว่าเรามีอำนาจ มันไม่มีประโยชน์ เพราะผู้คนจะเฝ้าระวังในการแสดงออกของเขาต่อเรา ทำให้เราเรียนรู้ตื้นลึกหนาบางของเขายากขึ้น

[มุมมองของ AntiClassroom หัวหน้าที่ชอบวางตัวให้ดูเหนือกว่าลูกน้อง ผลลัพธ์ลูกน้องจะไม่ค่อยกล้าสะดวกใจที่จะสื่อสาร ดังนั้นหลายองค์กรที่เจ้านายพาลูกน้องไปดื่ม ก็เพื่อจะละลายพฤติกรรม และให้ความรู้สึกเท่าเทียมกัน ช่วยให้ผู้อื่นลดการระมัดระวังตัวลงได้]

การปรากฏตัวแบบไร้พิษสงของเรา แท้จริงแล้วคืออำนาจแฝงอันยิ่งใหญ่

ถ้าเป็นหัวหน้า ก็จงเป็นหัวหน้าที่ลูกน้องเล็งเห็นความสามารถ และลูกน้องกล้าเข้าหา โดยที่ไม่ต้องไปเบ่ง

เมื่อเราเก็บเกี่ยวข้อมูลของใครสักคนได้มากพอ เมื่อนั้นเราถึงจะสามารถมีอิทธิพลต่อเขาได้อย่างแท้จริง

ที่มา: แปลและเรียบเรียงจากบทความภาษาอังกฤษของคุณ Daniel Patrick Maddox